Siðareglur Rauða krossins

Sjálfboðaliðar og starfsmenn skulu
  •  virða grundvallarmarkmið Alþjóðahreyfingar Rauða krossins og Rauða hálfmánans ásamt leiðarljósi Rauða krossins á Íslandi og vinna hvoru tveggja brautargengi
  • koma fram af heiðarleika og virðingu gagnvart þeim sem starfað er fyrir eða með óháð þjóðerni, uppruna, kyni, aldri, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum eða þjóðfélagsstöðu
  • gæta fyllsta trúnaðar um það sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og ber að fara með sem trúnaðarmál
  • ekki sýna áreitni eða misbeita valdi, hvorki kynferðislega né á  annan hátt í samskiptum við einstaklinga sem þeir starfa fyrir eða með
  • gæta þess, við öflun fjármuna, að hafa  sjálfstæði félagsins í heiðri
  • einungis nota fjármuni og eigur Rauða krossins í þágu hans og þeirra verkefna sem samræmast stefnu félagsins og skuldbinda hann ekki umfram samþykktir
  • forðast að taka að sér verkefni sem ganga gegn markmiðum félagsins
  • gæta þess að koma ekki fram fyrir hönd Rauða krossins í samskiptum við félög,  fyrirtæki og stofnanir sem þeir eru í forsvari fyrir, sérstaklega þegar um viðskiptalega hagsmuni gæti verið að ræða
  • ekki taka þátt í  ráðstöfun fjármuna eða eigna félagsins til verkefna þar sem þeir eða einstaklingar nánir þeim eiga hagsmuna að gæta
Nánari útskýringar á siðareglunum